Free Bollywood - Indian Mp3


Category - Marathi SMS

marathi sms in marathi language. Various type of sms collected in Marathi like Marathi love sms, sad Marathi sms, funny Marathi sms, romantic Marathi sms, Marathi wishes.

Marathi SMS

तुझा माझ्य

तुझा माझ्यावरील विश्वास, माझ्या जगण्याचा श्वास आहे. भरभरून मिळून सारं काही, तुझ्या एका हाकेची आस आहे….


Share On Whatsapp
Marathi SMS

मन्या: मुल

मन्या: मुलांना मुलीची समजायला अवघड जाणारी गोष्ट कोणती. गण्या: ती हसुन पाहत होती की पाहुन हसत होती!!!


Share On Whatsapp
Marathi SMS

रात्री जाग

रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं हातात हात धरुन चालणं प्रेम नसतं ती नसताना तिचं असणं प्रेम असतं गुलाबाचं फुल देणं प्रेम नसतं पाकळीसम तिला जपणं प्रेम असतं तिला हसवणं म्हणजे प्रेम नसतं तिच्या सुखात आपलं हसणं प्रेम असतं तिला नेहमी सावरणं प्रेम नसतं तिच्यासंगे कधी रडणं सुध्दा प्रेम असतं


Share On Whatsapp
Marathi SMS

Ayushya sa

Ayushya samudra ahe,hruday kinara ahe, mitra mhanje lata ahe, samudrat kitī lata ahet tyala mahatva nahi,kinaryala kiti sparsh kartat te mahatvache ahe.


Share On Whatsapp