Free Bollywood - Indian Mp3


Marathi SMS

Funny Marathi

​जीवन खुप सुंदर आहे ….

फक्त…

सासरा तहसिलदार पाहिजे … .

.

सासु सर्कल पाहिजे …..
बायको तलाठी पाहिजे…..

.

मेहूणा PSI पाहिजे. ….

अन…..

.

.

आपला वाळूचा ट्रक पाहिजे….🚚 😜😜😂😂😂…