Free Bollywood - Indian Mp3


Good Night SMS Marathi SMS Thoughts

Good night Marathi thought

​*प्रयत्न करा की कोणी आपल्यावर रुसू नये,*

*जिवलगाची सोबत कधी सुटू नये, नाते मैत्रिचे असो की “प्रेमाचे”,*

*असे निभवा की त्या नात्याचे बंध जिवन भर तुटू नये.*

     💐💐 *शुभ राञी *  💐💐

Leave a Comment