Free Bollywood - Indian Mp3


Latest Funny Jokes

Marathi SMS

Jithe boln

Jithe bolnyasathi shabdanchi garaj naste, anand dakhvnyas hasnyachi garaj naste,dukh dakhvnyasathi ashrunchi garaj naste, na boltach jyamadhe sare samajte ti mhanje maitri !!


Share On Whatsapp
Marathi SMS

Jithe Boln

Jithe Bolnyasathi Shabdanchi Garaj Naste, Anand Dakhvnyas Hasnyachi Garaj Naste, dukh Dakhvnyasathi Ashrunchi Garaj Naste, Na Boltach Jyamadhe Sare Samajte Ti Mhanje Maitri!


Share On Whatsapp
Marathi SMS

Jenva Tula

Jenva Tula Watel Ki, Tu Ekhadya Andharya Kholit Band Ahes, jenva Tula Watel Tya Kholichya Daar Khidkya Thar thar Kapat Ahe, jenva Tula Watel Tya Kholit Raktach Rakta Ahe, tari Tu Ghabru Nakos Tu Surakshit Ahes, Karan Tu Mazya Kaljat Ahes.


Share On Whatsapp