Free Bollywood - Indian Mp3


Latest Funny Jokes

Marathi SMS

Hasta hast

Hasta hasta dole alagad yetil zarun, Bolta bolta shabd othi jatil virun, Kavare bavare honya sarakhe ase kahi nahi, Kuni tari aathavan kadhatey baki kahi nahi.


Share On Whatsapp
Marathi SMS

Gulabi gul

Gulabi gulabache hirvegar deth,gulabi gulabache hirvegar deth,kai ga (preysiche naav)ghetes ka mag mazi mandirachya mage bhet,karan tech gulab dyaychey tula pahilya premachi pahli bhet.


Share On Whatsapp
Marathi SMS

Gulabi Gul

Gulabi Gulabache Hirvegar Deth, Gulabi Gulabache Hirvegar Deth, Kai Ga (Preysiche Naav) Ghetes Ka Mag Mazi Mandirachya Mage Bhet, Karan Tech Gulab Dyaychey Tula Pahilya Premachi Pahli Bhet.


Share On Whatsapp
Marathi SMS

Gulabachya

Gulabachya phoolat vadhalis tu, Ya katyanna kay samajanar ? Shrimantanvar prem karnari tDeh dila shobhe sathi, Aatma dila prema sathi, Koni nahi kona sathi, He jag aahe fakt swartha sathi. u, Ya garib priyakara che prem, Tula kay samajanar ?


Share On Whatsapp