Free Bollywood - Indian Mp3


Gujarati SMS

Welcome Gujarati quote

શબ્દોનું ખરું વજન તો આવકાર આપનાર ના ભાવ પર હોય છે…

નહિતર *”WELCOME”* તો પગ લૂંછણિયા ઉપર પણ લખ્યું હોય છે….